Cần quy định lịch sử là môn học bắt buộc với cấp trung học phổ thông

Tạp chí Nhịp sống số - Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội đề nghị quy định môn học lịch sử cấp trung học phổ thông trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là môn học bắt buộc.

Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội ngày 23-5 chính thức có báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với môn lịch sử cấp trung học phổ thông. Trong đó đề nghị quy định môn học lịch sử cấp trung học phổ thông trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là môn học bắt buộc với khối lượng kiến thức phù hợp.

Báo cáo cho biết, chương trình môn học lịch sử là nội dung bắt buộc trong toàn bộ giai đoạn giáo dục cơ bản (cấp tiểu học và trung học cơ sở) và là môn lựa chọn trong giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (trung học phổ thông), được thiết kế theo hướng chuyên sâu.

Quốc Hội đề nghị quy định môn học lịch sử cấp trung học phổ thông trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là môn học bắt buộc với khối lượng kiến thức phù hợp

Ở cấp trung học phổ thông (từ lớp 10 đến lớp 12), ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, học sinh được chọn 5 môn học từ 3 nhóm môn, trong đó, mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn học và các chuyên đề học tập lựa chọn.

Khi môn lịch sử cấp trung học phổ thông là môn học lựa chọn sẽ có 3 khả năng xảy ra, trong đó, nếu học sinh không lựa chọn môn lịch sử thì không học thêm tiếtnào. Kiến thức phổ thông dừng lại ở kiến thức chương trình tiểu học, trung học cơ sở và tích hợp ở một số môn học khác. Về thời lượng học ít hơn Chương trình giáo dục phổ thông 2006 là 140 tiết.

Kết quả tổng hợp kiến nghị của cử tri, nhân dân gửi kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV và ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo cho thấy, đa số các ý kiến không đồng tình đối với việc đưa môn lịch sử cấp trung học phổ thông thành môn lựa chọn.

“Lý do được đưa ra là lịch sử là môn học đặc biệt quan trọng, giữ vai trò chủ đạo trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thế hệ trẻ; giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống văn hóa, lịch sử; bồi dưỡng năng lực tư duy, hành động, thái độ ứng xử đúng đắn trong đời sống xã hội; từ đó hình thành những phẩm chất của công dân Việt Nam, công dân toàn cầu trong xu thế phát triển của thời đại”, Báo cáo của Ủy ban Văn hóa - Giáo dục nêu rõ.

Xét về tâm sinh lý lứa tuổi, học sinh trung học phổ thông (từ 15 đến 17 tuổi) có sự trưởng thành về nhận thức, khả năng tiếp nhận tốt hơn về lịch sử đất nước và lịch sử cách mạng Việt Nam.

Nếu học sinh không lựa chọn môn lịch sử ở cấp trung học phổ thông (thực tiễn cho thấy, số lượng này có thể lên tới 50% học sinh), các em sẽ không được tiếp cận với những kiến thức rất quan trọng, có ý nghĩa giáo dục đối với lứa tuổi này.

Đồng thời, ở nhiều nước trên thế giới, môn lịch sử trong Chương trình trung học phổ thông luôn là môn học bắt buộc .

Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội cho rằng, môn lịch sử cần được xác định vị trí đặc biệt quan trọng trong Chương trình giáo dục phổ thông theo đúng tinh thần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời, bảo đảm mục tiêu “chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống văn hóa, lịch sử…”, hình thành nhân cách, lòng yêu nước và sự hiểu biết, nhận thức về truyền thống dân tộc của học sinh và cho thế hệ trẻ.

Vì vậy, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục cho rằng, cần tiếp thu ý kiến đông đảo của cử tri, các tầng lớp nhân dân theo hướng quy định môn lịch sử là môn học bắt buộc đối với cấp trung học phổ thông trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với khối lượng kiến thức phù hợp; thiết kế bao gồm khối lượng kiến thức lịch sử (phần bắt buộc) và khối lượng kiến thức định hướng nghề nghiệp (phần lựa chọn).

Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội đề nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định môn học lịch sử cấp trung học phổ thông trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là môn học bắt buộc với khối lượng kiến thức phù hợp; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và cách thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục đối với môn học lịch sử; đồng thời truyền cảm hứng cho học sinh yêu thích môn lịch sử.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần tăng cường tuyên truyền về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nói chung, chương trình môn lịch sử nói riêng để tăng thêm sự đồng thuận, ủng hộ của xã hội trong việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Có thể bạn quan tâm

Ngày 7/6/2024, Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE và Tập đoàn Giáo dục Pearson Vương Quốc Anh đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực CNTT theo chuẩn quốc tế, mà cụ thể và trước mắt là triển khai Chương trình Cao đẳng Anh Quốc BTEC.