Sáng tạo

Diễn đàn Thanh niên quản trị Internet Việt Nam 2021

Diễn đàn Thanh niên quản trị Internet Việt Nam 2021

16:30, 08/11/2021

Vietnet-ICT phối cùng Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động Diễn đàn thanh niên quản trị Internet 2021.