Khởi nghiệp

“Finnovation 2022” - cuộc thi quốc gia về khởi nghiệp Fintech đầu tiên tại Việt Nam

“Finnovation 2022” - cuộc thi quốc gia về khởi nghiệp Fintech đầu tiên tại Việt Nam

12:34, 16/09/2022

Lựa chọn, cung cấp cho thị trường những ý tưởng đột phá, những dự án có thể đầu tư để đi vào thực tế, góp phần xây dựng, mở rộng và phát triển lĩnh vực Fintech trở thành một lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong nền kinh tế số…