Dân sinh

Bộ Y tế cho phép "tiêm trộn" Moderna và Pfizer khi "bất khả kháng" về vaccine

Bộ Y tế cho phép "tiêm trộn" Moderna và Pfizer khi "bất khả kháng" về vaccine

00:13, 09/09/2021

Sau phiên họp ngày 8/9 của Hội đồng chuyên môn về sử dụng vắc xin, Bộ Y tế đã chính thức thông báo về việc cho phép sử dụng vắc xin Pfizer tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 bằng Moderna và ngược lại.