Tri thức

Vòi voi - nguồn cảm hứng cho những cánh tay robot "mềm"

Vòi voi - nguồn cảm hứng cho những cánh tay robot "mềm"

23:29, 05/09/2021

Các nhà khoa học cho biết sẽ sử dụng dữ liệu về chuyển động của vòi voi để tạo ra các chuyển động linh hoạt tương tự trong robot.