Tri thức

TP.HCM: Người dân có thể quét mã QR để đọc sách

14:22, 21/04/2022

Mô hình Thư viện số sẽ đáp ứng nhu cầu đọc của người dân ở cả 3 hình thức là đọc sách giấy truyền thống tại chỗ, dùng mã QR code và sử dụng sách nói.