Giáo dục

TechForStudy: Giải quyết các vấn đề "nhức nhối" khi dạy và học online

TechForStudy: Giải quyết các vấn đề "nhức nhối" khi dạy và học online

18:06, 22/09/2021

“TechForStudy - Giải quyết các nhức nhối trong Học Online” là chuỗi sự kiện nhằm mang tới góc nhìn toàn diện về các giải pháp và công nghệ mới cho dạy và học online, giúp xử lý các vấn đề nhức nhối về giáo dục trực tuyến trong và sau COVID-19.