Xu thế

Điện toán đám mây: Cuộc đua của ngành Tài chính - Ngân hàng

Điện toán đám mây: Cuộc đua của ngành Tài chính - Ngân hàng

15:05, 11/05/2022

Trung bình các doanh nghiệp hiện nay đang chi 20,4% ngân sách CNTT vào điện toán đám mây, trong khi đó, các chính phủ các quốc gia chi 22% và các chính quyền địa phương chi 20,6%. Trong đó, đáng chú ý là nhóm các doanh nghiệp tài chính – ngân hàng