Đầu tư

Việt Nam lọt Top 5 điểm đến của giới đầu tư bất động sản Singapore

Việt Nam lọt Top 5 điểm đến của giới đầu tư bất động sản Singapore

17:58, 13/03/2023

Theo báo cáo The Wealth Report 2023, Việt Nam là một trong năm điểm đến hàng đầu được giới siêu giàu (UHNWI) Singapore lựa chọn để đầu tư bất động sản.