Đầu tư

Cuối năm, cổ phiếu ngân hàng được dự đoán ra sao?

Cuối năm, cổ phiếu ngân hàng được dự đoán ra sao?

22:47, 05/09/2021

VPB giảm 15% so với mức đỉnh cuối tháng 6 nhưng tăng hơn 100% nếu so với mức thấp nhất xác lập vào cuối tháng 1. Tương tự, SSB, SHB, LPB cũng đạt biên độ tăng ba chữ số.