Trải nghiệm

Samsung nâng cấp hệ thống xác thực vân tay

Samsung nâng cấp hệ thống xác thực vân tay

Thứ ba lúc 14:57

Samsung đã phát triển một phương pháp xác thực vân tay mới với hứa hẹn làm cho tính năng sinh trắc học này trở nên an toàn hơn.