Công ty chuyên môi giới của Đất Xanh Group đặt kế hoạch lợi nhuận đi lùi gần 70%, thấp nhất 5 năm

Công ty chuyên môi giới của Đất Xanh Group đặt kế hoạch lợi nhuận đi lùi gần 70%, thấp nhất 5 năm
Tạp chí Nhịp sống số - Trong năm 2023, Datxanh Services - công ty con của Đất Xanh Group đặt mục tiêu doanh thu dự kiến đạt 3.800 tỷ đồng, lãi ròng đạt 126 tỷ đồng, giảm 62% so với năm 2022.

DatXanh Services (DXS) vừa công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2023.

Tại tài liệu vừa công bố, doanh nghiệp này đưa ra kế hoạch kinh doanh chi tiết với doanh thu dự kiến 3.800 tỷ đồng, giảm 8% và lãi ròng đạt 126 tỷ đồng, giảm 62% so với năm 2022. Đây là mức lãi thấp nhất của Datxanh Services từ khi thành lập đến nay và ghi nhận 5 năm đi lùi liên tiếp của công ty này.

Với chỉ tiêu kinh doanh trên, công ty dự trình tỷ lệ cổ tức cho năm 2023 vào mức 10% trên vốn điều lệ. Tuy nhiên, nếu kết quả vượt 10% kế hoạch lợi nhuận đề ra, công ty đề xuất chương trình thưởng ESOP cho ban lãnh đạo với tỷ lệ 10%.

DatXanh Services (DXS) lên kế hoạch lợi nhuận 126 tỷ đồng cho năm 2023, thấp nhất từ khi thành lập, đánh dấu 5 năm đi lùi liên tục - Ảnh 1.

 

Datxanh Services là công ty con của Đất Xanh Group (DXG), nơi ông Lương Trí Thìn ngồi ghế Chủ tịch HĐQT.

Doanh nghiệp này được thành lập từ tháng 7/2011, hiện có vốn điều lệ 4.531 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong cơ cấu cổ đông tính đến cuối năm 2022, Đất Xanh vẫn là cổ đông lớn nhất tại công ty môi giới bất động sản này với tỷ sở hữu 56,28% vốn điều lệ.

Kết thúc năm 2022, doanh thu thuần công ty đạt 4.096 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Cơ cấu doanh thu cho thấy mảng dịch vụ bất động sản dù vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất dù có giảm 21% so với năm ngoái. Ngược lại, doanh thu mảng bán căn hộ, nhà phố và đất nền tăng 13%.

Chi phí trong năm tăng cao, kết quả lợi nhuận sau thuế giảm 39%, xuống còn 535 tỷ; lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là 319 tỷ đồng. Công ty dự không chia cổ tức 2022.

Năm 2022, Datxanh Services đặt mục tiêu doanh thu 8.400 tỷ, lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ 1.250 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới chỉ thực hiện được 48% mục tiêu doanh thu và 25% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản công ty đạt 16.512 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi ngân hàng đạt 661 tỷ đồng, giảm 63%. Nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 đạt 8.222 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. 

Có thể bạn quan tâm

Nếu không có gì thay đổi, vào đầu tuần sau, tại TP.HCM, Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) sẽ tổ chức cuộc họp về Đề án tổng thể Đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị đến năm 2035 (nội dung Đề án tổng thể Đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM).