cận thị

Kính thông minh cải thiện các bệnh về mắt

17:13, 10/07/2024

Kính thông minh đang được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng để cải thiện các bệnh về mắt như cận thị, viễn thị, lão thị…