cho vay chứng khoán

Dư nợ cho vay chứng khoán đạt mức hơn 7 tỷ USD

16:05, 25/01/2024

Dư nợ cho vay của các công ty chứng khoán lập đỉnh mới trong gần 2 năm, đạt mức hơn 7 tỷ USD. Nhưng có nghịch lý, thanh khoản trên thị trường suy giảm và các công ty chứng khoán ghi nhận lợi nhuận kém hơn so với trước.