Điện lực

Nhiệt điện Thái Bình 2 và Nhiệt điện Nghi Sơn bổ sung thêm 20 triệu kWh/ngày cho lưới điện miền Bắc

18:32, 13/06/2023

Từ ngày 13/6, khi 2 tổ máy của Nhiệt điện Nghi Sơn và Nhiệt điện Thái Bình 2 vận hành trở lại sẽ cung cấp cho lưới điện miền Bắc thêm 20 triệu kWh/ngày.