Đông Anh

Những tiêu chí nào để Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh lên thành phố?

18:37, 11/10/2021

Để trở thành thành phố trực thuộc TP.Hà Nội, các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh cần đáp ứng nhiều tiêu chí như về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, đã được công nhận đô thị loại 1, 2 hoặc 3 hay đạt quy định về cơ cấu, trình độ phát triển kinh tế - xã