dự án điện

Việt Nam cần khoảng 135 tỉ USD đầu tư nguồn, lưới điện

16:19, 19/07/2023

Nguồn vốn cần để đầu tư, xây dựng các dự án điện đến 2030 dự kiến khoảng 113 - 135 tỉ USD, trong đó ước tính 88% dành cho nguồn, còn lại là dự án lưới điện.