dự đoán hành vi khách hàng

Dùng trí tuệ nhân tạo dự đoán hành vi khách du lịch

17:48, 10/08/2023

Trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng để dự đoán hành vi khách hàng, tạo ra hành trình du lịch được cá nhân hóa dựa trên phong cách riêng từng người.