Du lịch Sinh thái Đồng Tháp Mười nằm

HEINEKEN Việt Nam triển khai dự án bảo tồn nguồn nước tại sông Tiền

15:50, 17/11/2023

HEINEKEN Việt Nam cùng với các đối tác WWF-Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai dự án bảo tồn nguồn nước tại các lưu vực sông Tiền, sông Đồng Nai và sông Hồng.