Gaming phone

Gaming phone Back Shark 4S lộ thiết kế

Gaming phone Back Shark 4S lộ thiết kế

16:42, 14/10/2021

Black Shark 4S chưa ra mắt nhưng thiết kế đã được Xiaomi hé lộ sắc nét.