Keysight

Keysight các giải pháp 5G Open Radio Access Network

16:12, 19/04/2023

Keysight vừa công bố danh mục các giải pháp 5G Open Radio Access Network (O-RAN) đã giúp Pegatron đạt được chứng nhận tích hợp hệ thống toàn diện (E2E) của tổ chức O-RAN ALLIANCE.