kinh tế số

Quảng Ninh hướng tới kinh tế số, chuyển dịch kinh tế từ nâu sang xanh

16:03, 06/07/2023

Nếu trước năm 2020 kinh tế số của Quảng Ninh chỉ chiếm khoảng 3% trong GRDP thì năm 2022 con số này đã tăng lên 8% và dự kiến năm 2023 đạt 12% GRDP.