Knight Frank Việt Nam

Thị trường văn phòng TP.HCM có những giao dịch 10.000 m2 đầu tiên

16:25, 27/03/2024

Theo Knight Frank Việt Nam, hết Quý 1/2024, thị trường văn phòng TP.HCM đã ghi nhận những giao dịch 10.000 m2 đầu tiên