PC-Covid

Ứng dụng phòng, chống dịch NCOVI sẽ bị gỡ sau hơn một năm ra mắt

Ứng dụng phòng, chống dịch NCOVI sẽ bị gỡ sau hơn một năm ra mắt

14:57, 20/10/2021

Nhà phát triển NCOVI đã thông báo người dùng chuyển sang PC-COVID, một ứng dụng phòng chống dịch mới được phát hành.