Tài chính - Ngân hàng

Quy định mới về quản lý seri tiền mới in

Thứ tư lúc 15:55

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư 01/2024/TT-NHNN quy định về quản lý seri tiền mới in của NHNN.