tiêu thụ nông sản

Thúc đẩy tiêu thụ nông sản trên nền tảng số

16:34, 11/06/2024

Nền tảng số ra đời đã thúc đẩy mô hình kinh doanh công nghệ số. Khai thác thế mạnh này, Bắc Giang đang thực hiện các giải pháp tiêu thụ nông sản dựa trên nền tảng số nhằm tăng cường quảng bá, từng bước mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương.