Tin tức

Chính phủ đề nghị Quốc hội cho Hải Phòng lập khu thương mại tự do

Chính phủ đề nghị Quốc hội cho Hải Phòng lập khu thương mại tự do

17:38, 11/10/2021

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hải Phòng.