Tin tức

Bộ trưởng Công Thương yêu cầu 3 'ông lớn' đảm bảo đủ cung năng lượng

Bộ trưởng Công Thương yêu cầu 3 'ông lớn' đảm bảo đủ cung năng lượng

14:54, 22/02/2023

Bộ trưởng Công Thương lưu ý mỗi tập đoàn cần bám sát đề án, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước phê duyệt, đẩy nhanh triển khai thực hiện các dự án trọng điểm.