Vietnam DX Summit

Sắp có Khung hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME và sản xuất công nghiệp

14:12, 24/11/2021

Ngày Chuyển đổi số Việt Nam 2020, 69% doanh nghiệp được khảo sát không biết lựa chọn đối tác nào để triển khai chuyển đổi số, 72% không biết bắt đầu từ đâu, 92% không biết chuyển đổi số như thế nào.