Xiaomi

Xiaomi đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ môi trường

15:46, 03/05/2023

trong năm 2022, Xiaomi đã đầu tư hơn 50% tổng chi phí R&D cho việc nghiên cứu và phát triển công nghệ sạch. Cùng năm đó, việc ứng dụng các bằng sáng chế và sản phẩm xanh sạch đã mang lại 59,7% doanh thu cho công ty.