Thu ngân sách do ngành thuế quản lý đạt gần 770.000 tỷ đồng

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do cơ quan thuế quản lý ước đạt 767.415 tỷ đồng, bằng 51,6% dự toán; 114,9% so với cùng kỳ.

Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 122.700 tỷ đồng, đạt 8,3% so với dự toán, bằng 137,2% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 5.000 tỷ đồng, bằng 10,9% so với dự toán, bằng 99,7% so với cùng kỳ năm 2023. Thu nội địa ước đạt 117.700 tỷ đồng, bằng 8,2% so với dự toán pháp lệnh, bằng 139,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách do ngành thuế quản lý đạt gần 770.000 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế 5 tháng đầu năm năm 2024 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 767.415 tỷ đồng, bằng 51,6% so với dự toán, bằng 114,9% so cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 24.678 tỷ đồng, bằng 53,6% so với dự toán, bằng 94,5% so cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 742.737 tỷ đồng, bằng 51,6% so với dự toán, bằng 115,7% so cùng kỳ. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 580.208 tỷ đồng, bằng 53,5% so với dự toán, bằng 111,7% so cùng kỳ.

Về địa bàn, có 23/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (trên 50%); còn 40/63 địa phương có tiến độ thu dưới 50%. Trong đó, có 52/63 địa phương có tăng trưởng thu, còn 11/63 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Trong 5 tháng đầu năm có 13/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 50%). Thu từ khu vực doanh nghiệp ước đạt 50,3%; doanh nghiệp FDI ước đạt 52,9%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 57,1%; thu từ thuế TNCN ước đạt 55%; thu từ hoạt động xổ số ước đạt 59,3%; thu khác ngân sách ước đạt 54,6%; thu chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 175%; thu từ tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản ước đạt 61,5%;...

Nhìn chung, trong 5 tháng đầu năm 2024, bên cạnh việc thực hiện tốt các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp, tạo đà cho doanh nghiệp và người dân nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngành thuế còn đẩy mạnh tăng cường quản lý thu, thanh tra, kiểm tra thuế, rà soát các nguồn thu, chống thất thu, nhất là hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động dịch vụ tài chính, ngân hàng.

Đồng thời, ngành thuế đẩy mạnh chống thất thu thuế trong hoạt động thương mại điện tử (TMĐT), kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới, phòng chống mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn.

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, từ đầu năm đến nay Tổng cục Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu nộp ngân sách. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện được 11.406 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp và kiểm tra được 231.276 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 144% so với cùng kỳ.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 11.608 tỷ đồng trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 3.504,84 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 504 tỷ đồng; giảm lỗ là 7.599,8 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 2.072,93 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tài chính đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá, theo đó sẽ bổ sung mức thuế tuyệt đối theo lộ trình tăng từng năm, từ 2026 đến 2030. Giá thuốc lá hai năm tới cũng sẽ tăng theo, trong khi thuốc lá lậu có khả năng diễn biến phức tạp.