TPBank của “đại gia” Đỗ Minh Phú mua lại 6 lô trái phiếu trị giá 4.000 tỷ đồng

TPBank của “đại gia” Đỗ Minh Phú mua lại 6 lô trái phiếu trị giá 4.000 tỷ đồng
Tạp chí Nhịp sống số - Các lô trái phiếu được TPBank mua lại, gồm: TPBL2124003, TPBL2225001, TPBL2225002, TPBL2225003, TPBL2225004, TPBL2225005.

Sáng nay (29/5), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố kết quả giao dịch mua lại 6 lô trái phiếu trước hạn của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – HoSE: TPB) – nơi “đại gia” Đỗ Minh Phú đang ngồi ghế Chủ tịch.

Cụ thể, theo công bố của HNX, từ ngày 15/5 – 25/5, TPBank của “đại gia” Đỗ Minh Phú đã mua lại 4.000 tỷ đồng giá trị của 6 lô trái phiếu đang lưu hành.

Các lô trái phiếu được mua lại, gồm: TPBL2124003, TPBL2225001, TPBL2225002, TPBL2225003, TPBL2225004, TPBL2225005.

Theo công bố, ngoại trừ TPBL2124003 được phát hành vào năm 2021 và dự kiến đáo hạn vào năm 2024, tất cả các lô còn lại được phát hành vào tháng 5/2022, có thời hạn 3 năm và phải tới tháng 5/2025 mới đáo hạn.

Mặc dù vậy, theo HNX, sau khi tất toán xong 6 lô trái phiếu trên, TPBank vẫn còn 10 lô trái phiếu khác đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Liên quan đến ngân hàng này, mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận TPBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 6.198 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu phổ thông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của TPBank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành gần 620 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, tương đương tỷ lệ 39,19%. Thời gian phát hành dự kiến là trong năm 2023, tùy thuộc vào quá trình xem xét, phê duyệt hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền.

Nguồn tiền dùng để tăng vốn là 6.199 tỷ đồng, bao gồm 2.561 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 3.638 tỷ đồng lợi nhuận để lại chưa phân phối. Sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của TPBank sẽ tăng từ 15.817 tỷ đồng lên 22.016 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh của TPBank, theo báo cáo tài chính quý 1/2023, đến cuối tháng 3/2023, tổng tài sản của ngân hàng đã đạt 343,5 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% so với cuối năm trước, trong đó cho vay khách hàng tăng 7,3% đạt gần 172,8 nghìn tỷ đồng, các khoản lãi, phí phải thu tăng 8%, lên 3.393 tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho thấy, TPBank đang nắm khoảng 78.635 tỷ đồng trái phiếu, tăng 5,8% so với đầu năm và chiếm tỷ trọng 22,9% tổng tài sản ngân hàng. Trong đó có 26.202 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, 31.961 tỷ đồng trái phiếu do các TCTD khác phát hành và 20.472 tỷ đồng trái phiếu do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành.

Tiền gửi khách hàng đến cuối tháng 3 đạt gần 201 nghìn tỷ đồng, tăng 3,1% so với cuối năm trước.

Về chất lượng tín dụng, tổng nợ xấu nội bảng đến cuối tháng 3/2023 của TPBank là 2.497 tỷ đồng, tăng mạnh tới 84% so với cuối năm 2022.

Trong đó, nợ nhóm 3 tăng tới 3,1 lần, lên 1.200 tỷ đồng trong khi nợ nhóm 4 cũng tăng gần 64%, lên 764 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu/cho vay của ngân hàng theo đó bị kéo lên 1,45%, từ mức 0,84% hồi cuối năm 2022….

Có thể bạn quan tâm

Nếu không có gì thay đổi, vào đầu tuần sau, tại TP.HCM, Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) sẽ tổ chức cuộc họp về Đề án tổng thể Đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị đến năm 2035 (nội dung Đề án tổng thể Đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM).