Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 11,5-12,0% trong năm 2024

Tạp chí Nhịp sống số - Năm 2024, thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 33 tỷ USD; đón 9,1 triệu lượt khách khách du lịch; thu hút từ 2-2,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.
Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 11,5-12,0% trong năm 2024

Ngày 10/1, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng phát động phong trào thi đua năm 2024, triển khai Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; trao thưởng cấp Nhà nước các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân đã trao Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022 cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương của Chính phủ cho thành phố Hải Phòng; trao Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua “Tăng thu ngân sách địa phương” giai đoạn 2018-2022 của thành phố, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng.

Ngoài ra có bốn cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích “Tăng thu ngân sách địa phương” giai đoạn 2018-2022 của thành phố.

Phát động phong trào thi đua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh năm 2024 là năm thành phố cần bứt phá và tăng tốc thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thành phố 5 năm 2021-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác khen thưởng và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng; đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và thành phố, địa phương, đơn vị phát động.

Các đơn vị thực hiện tốt chủ đề hành động năm 2024 của thành phố là “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và Chuyển đổi Số,” xác định chuyển đổi số là “động lực” trong phát triển thành phố; phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu lưu ý để nắm bắt và tận dụng được cơ hội, thành phố cần chủ động hơn nữa, để có những bước chuẩn bị dài hạn, căn cơ và bài bản.

Thành phố tập trung cao nhất để hoàn thành 29 nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quyết định đến mục tiêu phát triển của thành phố đến hết nhiệm kỳ; đồng thời, quyết định sự phát triển của cá nhân từng đồng chí được giao nhiệm vụ.

Năm 2024, trước hết, thành phố tập trung cao độ cho việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng theo hướng đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù mới bên cạnh việc sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện; thành lập Khu Kinh tế ven biển phía Nam Thành phố, trong đó có nội dung thành lập Khu Thương mại tự do thành phố Hải Phòng, phát triển cảng Nam Đồ Sơn và Sân bay Tiên Lãng.

Cùng với đó, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ để triển khai Điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Trên cơ sở đó, địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia xây dựng có chất lượng các Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố và các địa phương tăng cường giải pháp thu, chi ngân sách, chủ động rà soát lại các nguồn thu tiềm năng, nguồn thu chưa được kiểm soát, tạo nguồn thu mới để tăng dự toán thu từ các nguồn khác; đồng thời, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm mà không hành động.

Thành phố sẽ tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ gắn với thực hiện chủ trương bố trí cán bộ chủ chốt các cấp không là người địa phương, cán bộ giữ 1 chức danh liên tiếp quá 2 nhiệm kỳ.

Năm 2024, thành phố phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP tăng khoảng 11,5-12,0% so với năm 2023. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 106.761,592 tỷ đồng.

Sản lượng hàng qua cảng đạt 190 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu đạt 33 tỷ USD; thu hút khách du lịch đạt trên 9,1 triệu lượt khách; thu hút từ 2-2,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng 35 xã nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2023 chuyển sang và triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2024 tại 13 xã của huyện Thủy Nguyên và huyện An Dương.

Có thể bạn quan tâm