ChatGPT

ChatGPT có thể dự đoán biến động cổ phiếu?

15:20, 18/04/2023

Sau khi "làm mưa làm gió" trong nửa năm qua, chatbot ChatGPT mới đây đã được đưa vào các nghiên cứu học thuật trong lĩnh vực tài chính. Kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy ChatGPT có khả năng phân tích các tiêu đề báo về quan điểm của Fed để đưa ra những dự báo biến động với thị trường cổ phiếu.