COP26

Panasonic giới thiệu loạt giải pháp quản lý chất lượng không khí

Panasonic giới thiệu loạt giải pháp quản lý chất lượng không khí

19:36, 16/10/2022

Các giải pháp quản lý chất lượng không khí thông minh giúp nâng cao chất lượng sống vừa được Panasonic Việt Nam giới thiệu tại Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2022.