iPhone 13S

iPhone tiếp theo sẽ là iPhone 13S hay iPhone 14?

iPhone tiếp theo sẽ là iPhone 13S hay iPhone 14?

15:38, 12/10/2021

Trước khi iPhone 13 ra mắt, đã có những đồn đoán nói rằng Apple đang xem xét ý tưởng về một chiếc smartphone gọi là iPhone 12S, tuy nhiên điều đó đã không xảy ra.