Kinh tế

Kích cầu tiêu dùng để kích thích tăng trưởng

16:00, 12/07/2023

Cầu tiêu dùng suy yếu đang là một trong những yếu tố ảnh hưởng lên động lực mở rộng đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời gian qua, từ đó tác động tiêu cực lên tăng trưởng kinh tế. Cần làm gì để hóa giải thách thức này?