OpenAI

Chính phủ Ý đã ban hành lệnh cấm tạm thời đối với ChatGPT

10:38, 04/04/2023

Cơ quan bảo vệ dữ liệu của chính phủ Ý (Garante) đã ban hành lệnh cấm tạm thời đối với ChatGPT của OpenAI vì lo ngại chatbot này đang thu thập dữ liệu người dùng.