quản lý CNTT

Schneider Electric hiện phát triển các giải pháp hỗ trợ quản lý CNTT

15:04, 22/03/2023

Schneider Electric vừa phát hành tài liệu kỹ thuật: "Cách DCIM hiện đại giúp giám đốc CNTT giải quyết thách thức trong việc quản lý" cũng như giới thiệu công cụ tính toán (Trade Off Tools).