Schneider Electric hiện phát triển các giải pháp hỗ trợ quản lý CNTT

Tạp chí Nhịp sống số - Schneider Electric vừa phát hành tài liệu kỹ thuật: "Cách DCIM hiện đại giúp giám đốc CNTT giải quyết thách thức trong việc quản lý" cũng như giới thiệu công cụ tính toán (Trade Off Tools).
Schneider Electric

Cả hai công cụ nói trên hiện đã cho người dùng tải về sử dụng miễn phí. Trong đó, tài liệu kỹ thuật giải thích các nền tảng DCIM hiện đại (nền tảng Quản lý Cơ sở Hạ tầng Trung tâm Dữ liệu) là công cụ hữu ích giúp các giám đốc CNTT (CIO) trong vấn đề quản lý. Tài liệu kỹ thuật cũng lý giải vai trò của CIO đang thay đổi nhanh chóng, dần chiếm vị trí quan trọng tại doanh nghiệp trong những năm vừa qua.

Patrick Donovan - chuyên viên phân tích nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm nghiên cứu quản lý năng lượng của Schneider Electric cho biết: "Các CIO luôn được giao nhiệm vụ quản lý và duy trì các hoạt động linh hoạt và an toàn, nhưng nhìn chung chỉ tập trung vào các cơ sở trung tâm dữ liệu trọng yếu. Giờ đây, ngoài việc đảm bảo các cơ sở phân tán luôn được phục hồi và bảo mật, họ cũng được yêu cầu báo cáo về tính bền vững của hoạt động CNTT của mình".

Trong khi đó, công cụ tính toán giá trị giám sát DCIM cho CNTT giúp cung cấp các số liệu phục vụ cho tài liệu kỹ thuật. Công cụ này cũng hỗ trợ người sử dụng thêm các thông tin đầu vào giả định, để từ đó biết được các kịch bản "điều gì sẽ xảy ra" khi định lượng tỷ lệ ROI/hoàn vốn của việc triển khai phần mềm giám sát. Công cụ phân tích các yếu tố như thời gian ngừng hoạt động, nhân sự, sự cố an ninh, môi trường cũng như dòng tiền.

"Chúng tôi muốn tạo ra một khung chỉ số hữu ích để giúp khách hàng định lượng giá trị tiềm năng của DCIM trong các hoạt động của họ và chúng tôi rất vui khi các công cụ của Schneider Electric được các khách hàng dùng thử", ông Wendy Torell, người sáng lập Công cụ Tính toán (TradeOff Tool) - chuyên viên phân tích nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm nghiên cứu quản lý năng lượng của Schneider Electric chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm