thu gom rác trên sông

Công bố thí điểm công cụ thu gom rác trên sông tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định

14:19, 25/04/2023

Ngày 25/04, Trung tâm Bảo tồn sinh vật Biển và Phát triển cộng đồng (MCD) đã phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Nam Định, UBND xã Giao Hương và các đối tác địa phương tổ chức sự kiện Công bố thí điểm công cụ thu gom rác trên sông (gọi tắt là bẫy rác) tại thôn Thanh Hồng, xã Giao Hương, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định.