Biết

NetApp tăng cường năng lực sáng tạo với giải pháp lưu trữ hợp nhất

14:16, 27/10/2023

Giải pháp mới - lưu trữ hợp nhất dữ liệu trên hạ tầng tại chỗ và đám mây công cộng, giúp tiết kiệm chi phí đáng kể và đảm bảo tính bền vững của lưu trữ khối.