Trải nghiệm

VMware mang sức mạnh của AI tạo sinh tới mọi doanh nghiệp

14:44, 30/08/2023

VMware giới thiệu các gói dịch vụ Private AI mới nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) và khai thác giá trị của dữ liệu được tin cậy.

Unity ra mắt chương trình beta cho visionOS
12:15, 27/07/2023
Hiếu Ngân