Ví MoMo

MoMo vào top 10 của bảng xếp hạng Nền tảng dịch vụ tài chính toàn cầu

16:34, 24/03/2023

MoMo là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng Nền tảng dịch vụ tài chính toàn cầu 2023 (Global Platforms Ranking 2023).