Yêu cầu doanh nghiệp xăng dầu báo cáo hiện trạng kho, cửa hàng...

Tạp chí Nhịp sống số - Trong gần 5 năm, việc đầu tư xây dựng kho xăng dầu thương mại theo quy hoạch của các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu... chỉ đạt 15%. Bộ Công thương vừa có văn bản gửi thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu yêu cầu kiểm tra, rà soát hiện trạng.

Việc báo cáo nhằm giúp cơ quan quản lý nắm thực tế việc tuân thủ của doanh nghiệp. Đề nghị được Bộ Công thương đưa ra sau kết luận của Thanh tra Chính phủ về quản lý, điều hành xăng dầu.

doanh nghiệp xăng dầu

Cụ thể, các thương nhân đầu mối phải kê khai chi tiết về điều kiện có cầu cảng chuyên dụng thuộc sở hữu, thuê, khả năng tiếp nhận tàu chở xăng dầu. Thực hiện báo cáo kho tiếp nhận xăng dầu trong hệ thống, bao gồm về số lượng kho sở hữu, khi đi thuê của doanh nghiệp nào, ở đâu và thời gian thuê. Các doanh nghiệp đầu mối cũng thực hiện báo cáo phương tiện vận tải xăng dầu (bao gồm số lượng, sở hữu, thuê, chủng loại phương tiện, thời gian thuê).

Ngoài ra, về hệ thống phân phối xăng dầu, thương nhân đầu mối báo cáo số cửa hàng thuộc sở hữu, cửa hàng thuê (từ 5 năm trở lên), đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

Đối với thương nhân phân phối, Bộ Công thương yêu cầu báo cáo hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân với các thông tin cửa hàng thuộc sở hữu, cửa hàng thuê, cửa hàng trực thuộc đại lý bán lẻ xăng dầu, cửa hàng trực thuộc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu...

cửa hàng xăng dầu

Trước đó, trong kết luận của Thanh tra Chính phủ có nêu: Từ ngày 1/1/2017 đến ngày 30.6.2022, Bộ Công thương đã cấp 37 giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu (chưa bao gồm 4 giấy phép cấp cho thương nhân đầu mối xăng dầu cung cấp cho hoạt động hàng không) và cấp 347 giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra rằng, việc cho phép thuê kho, bể chứa xăng dầu để làm điều kiện cấp giấy phép, giấy xác nhận chưa khuyến khích các thương nhân đầu mối đầu tư phát triển kho chứa xăng dầu, dẫn đến khó đáp ứng được yêu cầu về kho dự trữ xăng dầu thương mại. Từ năm 2017 đến tháng 9.2022, kết quả thực hiện đầu tư xây dựng kho xăng dầu thương mại theo quy hoạch chỉ đạt 15%.

Đáng lưu ý, các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối chủ yếu thuê kho, bể chứa xăng dầu để làm điều kiện xin cấp giấy phép và giấy xác nhận; ký hợp đồng thuê kho, bể chứa xăng dầu chỉ theo mùa vụ, theo thực tế sử dụng nhằm giảm chi phí, nhằm qua mặt cơ quan quản lý. Nhiều hợp đồng thuê kho, bể chứa không phát sinh gửi hàng, thanh lý hợp đồng... ảnh hưởng tới nguồn cung của thị trường.

Thanh tra Chính phủ xác định đây là một trong những nguyên nhân trong khâu cấp phép, ảnh hưởng tới nguồn cung thị trường.

Có thể bạn quan tâm