Cục Viễn thông sẽ thu hồi các số điện thoại đầu 1800, 1900 của Công ty SPT

Tạp chí Nhịp sống số - Cục Viễn thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thông tin cho biết kho số điện thoại đầu 1800, 1900 đã phân bổ cho Công ty SPT sẽ bị thu hồi vì đơn vị này không nộp phí sử dụng cho kho số này.

Ngày 26/1, Cục Viễn thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thông tin cho biết kho số viễn thông đã phân bổ cho Công ty Cổ phần dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (Công ty SPT) sẽ bị thu hồi vì đơn vị này không nộp phí sử dụng cho kho số này.

Công ty SPT

Cụ thể, Cục Viễn thông của Bộ Thông tin và Truyền thông đã phân bổ kho số viễn thông cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn để kinh doanh dịch vụ viễn thông (gồm số điện thoại cố định, số 1800, 1900). Do Công ty SPT không thực hiện việc nộp phí sử dụng kho số viễn thông cho Nhà nước trong thời gian dài, gây ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý Nhà nước.

Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 50 Luật Viễn thông, việc thu hồi kho số viễn thông trong trường hợp tổ chức, cá nhân đã được phân bổ kho số viễn thông không nộp phí sử dụng, Cục Viễn thông sẽ tiến hành thu hồi kho số viễn thông đã phân bổ cho Công ty SPT trước ngày 31/3 tới.

Để đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người sử dụng, Cục Viễn thông thông báo tới các khách hàng đang sử dụng dịch vụ viễn thông có gắn với kho số viễn thông (số thuê bao điện thoại cố định, số 1800, 1900…) do Công ty SPT cung cấp được biết và chuẩn bị phương án thay thế nhằm tránh thiệt hại do việc doanh nghiệp bị thu hồi kho số viễn thông gây ra.

Có thể bạn quan tâm