Apple

Giá trị thương hiệu của Apple vượt 1.000 tỷ USD

Hôm qua, lúc 16:40

ài ngày sau khi ra mắt hệ điều iOS 18 và hệ thống Apple Intelligence, ‘Táo Khuyết’ đã trở thành công ty đầu tiên trên thế giới có giá trị thương hiệu đạt 1.000 tỷ USD.