Biết

Thị trường bán lẻ di động năm 2024: Gồng mình vượt sóng

16:43, 10/04/2024

Năm 2023 là một năm thị trường bán lẻ di động gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô dẫn đến sức mua giảm mạnh. Năm 2024, các nhà bán lẻ nhận định vẫn phải gồng mình vượt sóng.