Biết

Tetra Pak xếp hạng A năm thứ 8 liên tiếp về tính minh bạch trong việc bảo vệ rừng

15:30, 23/02/2024

Tetra Pak vừa qua đã được tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu về môi trường CDP công nhận là DN dẫn đầu về tính minh bạch và hiệu quả trong việc bảo vệ rừng