Biết

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 6 tháng đạt trên 10 tỷ USD

14:50, 29/06/2023

Hiện, cả nước có 37.541 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 449,5 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án là hơn 284 tỷ USD, bằng 63,2% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.