nền tảng du lịch

Quảng Ninh đẩy mạnh số hoá, gia tăng trải nghiệm cho du khách

16:17, 20/09/2023

Đẩy mạnh ứng dụng nền tảng công nghệ số, du lịch Quảng Ninh không ngừng làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng trải nghiệm du lịch thông minh cho du khách.