Panasonic Việt Nam

Panasonic tích cực chung tay tăng cường tín chỉ carbon rừng ở Việt Nam

15:58, 27/03/2024

Hàng năm, Panasonic đều đóng góp thêm những cây xanh mới cho Việt Nam. Đây là nỗ lực nhằm gia tăng tín chỉ carbon rừng, nằm trong định hướng giảm phát thải CO2 của Tập đoàn.