Tetra Pak

Tetra Pak đầu tư 3,5 triệu eurovào nhà máy Đồng Tiến

Tetra Pak đầu tư 3,5 triệu eurovào nhà máy Đồng Tiến

17:35, 23/03/2022

Tetra Pak vừa công bố khoản đầu tư trị giá 3,5 triệu euro vào nhà máy của công ty Giấy và Bao bì Đồng Tiến, nhằm nâng cấp và mở rộng năng lực tái chế vỏ hộp giấy đựng đồ uống đã qua sử dụng.